Mặc gì đẹp

STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

Kit phát triển stm32f103c8t6

[Hàng Tốt] KIT STM32F103C8T6 Mini (BH 06 Tháng)
(6)
Giá: 204.820 ₫, Đã bán: 26
MPN: 395600519-9939428954, 51291
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp Kết Nối Trị Giá 15K (BH 06 Tháng)
(8)
Giá: 239.000 ₫, Đã bán: 52
MPN: 193230990-4419525363, 51145
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] STM32F103C8T6 - STM32F103RCT6 - STM32F407VET6 - STM32F407ZET6
(3)
Giá: 160.000 ₫, Đã bán: 15
MPN: 90193869-8251721623, 51319
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3
(20)
Giá: 135.000 ₫, Đã bán: 130
MPN: 104103144-5758782734, 51168
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Vỏ Hộp Acrylic Trong Suốt Uno R3 Cho Arduino Uno R3
(10)
Giá: 13.500 ₫, Đã bán: 28
MPN: 83038628-1732460768, 60717
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch Shield Arduino UNO R3 / Mega ESP8266 Wifi ESP-12E (mở rộng chân, giao tiếp wifi)
(5)
Giá: 86.480 ₫, Đã bán: 7
MPN: 106323333-11303499222, 51137
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch HTC Uno R3 - Tương Thích Arduino Uno R3
(2)
Giá: 153.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 9731150-10010683487, 80570
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Combo Bộ Kít Arduino Uno R3 Full V2 (BH 06 Tháng)
(3)
Giá: 590.000 ₫, Đã bán: 9
MPN: 193230990-4819550407, 51126
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] kit học tập arduino uno R3 atmega16u2/ CH340 bảo hành 6 tháng kèm cáp nạp
(2)
Giá: 120.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 435716728-9269083958, 90953
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] KIT STM32F103C8T6 Mini Chất Lượng ( Bảo Hành 6 Tháng )
(2)
Giá: 199.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 193230990-7944694725, 91405
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng module phát triển hệ thống tối thiểu STM32F103C8T6 ARM STM32 cho Arduino
(1)
Giá: 188.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 325406709-4863163319, 58102
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] ARDUINO UNO R3 CHIP CẮM ATMEGA328P, CHIP NẠP 16U2 (TỐT VÀ ỔN ĐỊNH HƠN CH340) + KÈM CÁP USB
(3)
Giá: 170.000 ₫, Đã bán: 5
MPN: 173841080-5828874359, 51138
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Arduino Nano V3.0 không cáp -TH044
(16)
Giá: 87.000 ₫, Đã bán: 62
MPN: 310609561-7056540569, 51205
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Mô-Đun Phát Triển Stm32F103C8T6 Arm Stm32
(1)
Giá: 148.900 ₫, Đã bán: 6
MPN: 176393725-5601775967, 51312
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Cáp USB Mini / Micro / Arduino/UNO R3/Mega 2560/Nano/Due R3/Leonardo/Pro micro/Pro Mini Board 30CM
(2)
Giá: 9.000 ₫, Đã bán: 64
MPN: 325406709-3364300381, 77443
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch Arduino UNO R3 (chíp dán)
(2)
Giá: 120.000 ₫, Đã bán: 8
MPN: 11248948-82401340, 51183
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng mạch mini STM32F103C8T6 ARM STM32 dành cho Arduino
(2)
Giá: 145.000 ₫, Đã bán: 7
MPN: 81431289-6101226782, 51323
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 SMD ( chíp dán ) + Tặng Kèm Cáp
(1)
Giá: 125.000 ₫, Đã bán: 2
MPN: 195636626-7837280948, 51127
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bo Mở Rộng Screw Arduino Uno R3
(3)
Giá: 99.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 27117857-1419411321, 68618
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kít arduino, Kit Arduino UNO R3 CH340G, (Tặng Cáp USB A-B kết nối với máy tính)
(2)
Giá: 185.000 ₫, Đã bán: 2
MPN: 329295085-9270970789, 51161
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0