Mặc gì đẹp

STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

Kit phát triển stm32f103c8t6

[Hàng Tốt] Mạch STM32F103C8T6, mạch nạp ST LINK V2
(8)
Giá: 99.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 142343169-2488049705, 51308
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Kit Phát Triển STM32F103C8T6 Blue Pill ARM Cortex-M3
(1)
Giá: 250.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 213519943-4886475888, 136449
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng module phát triển hệ thống tối thiểu STM32F103C8T6 ARM STM32 cho Arduino
(1)
Giá: 188.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 325406709-4863163319, 58102
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Vi điều khiển KIT STM32F103C8T6
(7)
Giá: 157.500 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 13
MPN: 23934243-7506452050, 51318
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Mô-đun STM32F103C8T6 ARM STM32 chất lượng cao cho bộ điều khiển Arduino Micro USB
(20)
Giá: 161.900 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 48
MPN: 81431289-2407977394, 51297
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng mạch phát triển C6T6 STM32F103C8T6 32-Bit
(1)
Giá: 82.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 141578137-14649991574, 244413
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] STM32F103C8T6 - STM32F103RCT6 - STM32F407VET6 - STM32F407ZET6
(5)
Giá: 160.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 43
MPN: 90193869-8251721623, 51319
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Mô Đun Phát Triển Hệ Thống Stm32F103C8T6 Arm Stm32 Cho Arduino Diy + St-Link V2 Mini Stm8 Simulator Download
(1)
Giá: 98.266 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 13
MPN: 262011662-10241448848, 243160
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng mạch mở rộng STM32F103C8T6 STM32F103 STM32
(8)
Giá: 141.662 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 47
MPN: 165498337-2840708857, 51298
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng Mạch Phát Triển Stm32F103C8T6 Arm Stm32
(3)
Giá: 217.789 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 7
MPN: 201091220-4709911818, 51309
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng mạch phát triển mini C6T6 STM32F103C8T6 32-Bit chuyên dụng
(1)
Giá: 71.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 10
MPN: 129182712-11770702507, 201016
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] KIT STM32 UNO - USB COM CH340 - stm32f103c8t6 - STM32 Arduino Uno
(5)
Giá: 189.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 85018937-8072841466, 195776
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng Mạch Phát Triển Hệ Thống Stm32F103C8T6 Cho Stm32 Arm
(1)
Giá: 162.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 151943240-9291287614, 51299
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Kit Phát Triển STM32F103C8T6 Blue Pill
(2)
Giá: 192.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 11
MPN: 185621217-6433943388, 51310
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Mô Đun Phát Triển Hệ Thống Stm32F103C8T6 Arm Stm32 Cho Arduino
(2)
Giá: 129.084 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 262011662-6138174955, 51300
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Module phát triển STM32F103C8T6 Mini -03
(2)
Giá: 157.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 230634310-7619383887, 51311
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bảng mạch mini STM32F103C8T6 ARM STM32 dành cho Arduino
(2)
Giá: 145.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 7
MPN: 81431289-6101226782, 51323
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Chip STM32F103c8t6 chính hãng
(2)
Giá: 119.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 10
MPN: 18677602-3486758891, 85040
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Bộ 5 linh kiện điện tử STM32F103C8T6 STM32 F103C8T6 LQFP-48 cao cấp
(3)
Giá: 548.240 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 167313165-2770872411, 76899
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Tốt] Mô-Đun Phát Triển Stm32F103C8T6 Arm Stm32
(1)
Giá: 148.900 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 7
MPN: 176393725-5601775967, 51312
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0