Mặc gì đẹp

Mạch nạp USBasp

Mạch nạp USBasp

Mạch nạp AVR Arduino không cần thông qua bootloader

[Loại Tốt] Mạch Shield Arduino UNO R3 / Mega ESP8266 Wifi ESP-12E (mở rộng chân, giao tiếp wifi)
(5)
Giá: 86.480 ₫, Đã bán: 7
MPN: 106323333-11303499222, 51137
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp Kết Nối Trị Giá 15K (BH 06 Tháng)
(8)
Giá: 239.000 ₫, Đã bán: 52
MPN: 193230990-4419525363, 51145
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Mạch nạp AVR ISP USBasp vỏ nhôm
(9)
Giá: 62.000 ₫, Đã bán: 24
MPN: 60387211-1573006052, 51274
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Vỏ Hộp Acrylic Trong Suốt Uno R3 Cho Arduino Uno R3
(10)
Giá: 13.500 ₫, Đã bán: 28
MPN: 83038628-1732460768, 60717
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3
(20)
Giá: 135.000 ₫, Đã bán: 130
MPN: 104103144-5758782734, 51168
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bảng Mạch Uno R3 Atmega16U2 + Mega328P Cho Arduino Uno R3
(1)
Giá: 129.823 ₫, Đã bán: 1
MPN: 480243677-8285435303, 72368
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 Chip dán - Tặng kèm cable nạp
(6)
Giá: 149.000 ₫, Đã bán: 17
MPN: 134796651-4301054815, 51159
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Usbasp Usbisp Avr Programming 51 Avr Mcu Isp Downloader
(1)
Giá: 35.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 243562960-5851403007, 51264
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Board Arduino Uno R3 SMD🔥 (chíp dán)🔥 Cáp USB
(1)
Giá: 130.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 125977153-3157593556, 67900
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Set 1/5 thiết bị lập trình USBASP USBISP AVR USB ISP USB ASP ATMEGA8 ATMEGA128 hỗ trợ Win7 64
(6)
Giá: 62.000 ₫, Đã bán: 19
MPN: 81431289-2312334332, 51277
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3 DIP chân cắm (đã bao gồm cáp nạp)
(3)
Giá: 185.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 494330825-8281413607, 60721
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit ARDUINO UNO R3 chip cắm DIP - i1H1
(2)
Giá: 200.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 89729266-5060286774, 51149
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bo Mở Rộng Screw Arduino Uno R3
(3)
Giá: 99.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 27117857-1419411321, 68618
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Combo Bộ Kít Arduino Uno R3 Full V2 (BH 06 Tháng)
(3)
Giá: 590.000 ₫, Đã bán: 9
MPN: 193230990-4819550407, 51126
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Mạch nạp AVR USBASP ISP programmer dùng cho chip ATMEGA, KK board (MU033) - Luân Air Models
(2)
Giá: 39.900 ₫, Đã bán: 4
MPN: 261422891-3437829148, 51265
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Shield Arduino Uno R3 - Điều Khiển Máy In 3D A4988
(2)
Giá: 38.000 ₫, Đã bán: 2
MPN: 90668226-8349643185, 102538
Ngày gần đây đã bán: 1, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] ARDUINO UNO R3 CHIP CẮM ATMEGA328P, CHIP NẠP 16U2 (TỐT VÀ ỔN ĐỊNH HƠN CH340) + KÈM CÁP USB
(3)
Giá: 170.000 ₫, Đã bán: 5
MPN: 173841080-5828874359, 51138
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] KIT Arduino UNO R3 Sử Dụng Lập Trình Ứng Dụng
(1)
Giá: 112.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 337676632-8664631888, 99573
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch HTC Uno R3 - Tương Thích Arduino Uno R3
(2)
Giá: 153.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 9731150-10010683487, 80570
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] 1pcs 10 Pin to 6 Pin Adapter Board for AVRISP MKII USBASP STK500 High Quality
(1)
Giá: 7.900 ₫, Đã bán: 5
MPN: 81431289-2408067711, 51290
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0