Mặc gì đẹp

Mạch nạp USBasp

Mạch nạp USBasp

Mạch nạp AVR Arduino không cần thông qua bootloader

[Hàng Chuẩn] NEW Dây Cáp Usbasp 10pin 70cm 2.3ft 2.54mm
(2)
Giá: 20.403 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 14
MPN: 213820428-6141401775, 51282
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Bảng Mạch Chuyển Đổi Tzt 10 Pin Sang 6 Pin Cho Avrisp Mkii Usbasp Stk500
(1)
Giá: 10.276 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 262011662-12545416074, 94829
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Bảng Mạch Chuyển Đổi 10 Pin Sang 6 Pin Cho Avrisp Mkii Usbasp Stk500
(9)
Giá: 7.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 28
MPN: 148048328-5006243608, 51272
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Dây Cáp 70cm 10 Pin Usbasp Jst 2.3ft 2.54mm
(1)
Giá: 20.199 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 213820428-7169113064, 51283
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] module mạch nạp 8051, AVR LC-01 USBASP kde3260
(2)
Giá: 99.900 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 49119859-1696383309, 51273
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Bộ 2 Bảng Mạch Chuyển Đổi 10pin Sang Chuẩn 6 Pin F Atmel Stk500 Risp Usbasp
(1)
Giá: 14.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 201091220-8042724216, 51284
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Mạch nạp AVR ISP USBasp vỏ nhôm
(9)
Giá: 65.700 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 26
MPN: 60387211-1573006052, 51274
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Socket Chuyển Đổi AVRISP / USBasp / STK500 Gồm 10 Chân Ra 6 Chân
(1)
Giá: 29.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 90668226-1678688952, 51286
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Bảng Mạch Chuyển Đổi 10 Pin Sang 6 Pin Cho Avrisp Mkii Usbasp Stk500
(3)
Giá: 7.500 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 325406709-5961670901, 51275
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] 1 Set Usbasp Avr 10pin + Bảng Mạch Atmega8 Atmega128 Attiny / Can / Pwm 10pin Diy + Bảng Mạch Chuyển Đổi 6 Pin Sang 10pin
(1)
Giá: 59.741 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 262011662-8191701158, 165838
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Bộ Lập Trình Usb ISP USBasp Cho 51 AVR Hỗ Trợ Win 7 (Màu Sắc Ngẫu Nhiên)
(1)
Giá: 65.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 284378894-7142946120, 51287
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Socket Chuyển Đổi AVRISP / USBasp / STK500 10 Chân Ra 6 Chân
(1)
Giá: 29.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 27117857-1419525614, 51276
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Set 1/5 thiết bị lập trình USBASP USBISP AVR USB ISP USB ASP ATMEGA8 ATMEGA128 hỗ trợ Win7 64
(6)
Giá: 62.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 19
MPN: 81431289-2312334332, 51277
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Mạch Nạp AVR USBasp USBISP Programmer [HTE Quy Nhơn CN2]
(2)
Giá: 47.250 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 7
MPN: 28420706-2082268958, 189894
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Mạch nạp AVR ISP USBasp
(19)
Giá: 15.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 29
MPN: 106323333-3548618171, 51263
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Đế chuyển đổi AVRISP - USBasp - STK500 10 PIN sang 6 PIN
(2)
Giá: 10.600 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 252855327-9804742820, 51279
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Dây Cáp Lập Trình Usbasp Usb Isp Avr 51 10 Pin Usb Atmega8 Atmega128 Cho Arduino
(1)
Giá: 78.999 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 193611274-12306458910, 69372
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Mạch Chuyển Đổi 10 Pin Sang 6 Pin Cho STK500 AVRISP USBASP
(3)
Giá: 8.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 284378894-6742950988, 51280
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] Mạch nạp AVR ISP USBasp vỏ nhôm
(1)
Giá: 65.700 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 252855327-4738250437, 62373
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Chuẩn] [Mã ELFLASH3 hoàn 10K xu đơn 20K] USBasp AVR
(1)
Giá: 55.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 185189131-6801138580, 51281
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0