Mặc gì đẹp

lep.by.tram

lep.by.tram

Ở đây toàn là váy xinh

[Hàng Thiết Kế] Áo len cổ V sâu 1AO103NA Lep'
(4)
Giá: 225.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 163816784-11786724978, 234264
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy 2 dây nhún ngực_1VA955XL_Lep'
(5)
Giá: 650.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 12
MPN: 163816784-9063200521, 88115
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy tweed phối đáp cổ 1VA01542XT Lep'
(5)
Giá: 850.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 163816784-17305819340, 236631
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy cổ 2 ve 1 hàng cúc 1VA1402XT Lep'
(2)
Giá: 795.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 163816784-17711264667, 237546
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo xếp li nhún_1AO075DE_Lep'
(1)
Giá: 595.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 163816784-11373699644, 103721
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
Áo dài hoa tràn đỏ 1AD024DO Lep'
(1)
Giá: 1.050.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 239384472-10783141871, 217982
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy tweed xếp ly 1VA01526HO Lep'
(5)
Giá: 895.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 163816784-17307158143, 234265
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo dạ ngắn_1AK039BE_Lep'
(3)
Giá: 850.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 163816784-14630568809, 161870
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy hai dây nhún ngực_1VA1232BE_Lep'
(3)
Giá: 850.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 13
MPN: 163816784-10255650995, 88137
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy 2 dây tweed xanh 1LV016XT Lep'
(3)
Giá: 695.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 163816784-16115291241, 243241
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy cổ nơ hoa nâu 1VA01581NA Lep'
(4)
Giá: 750.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 163816784-15055860623, 236632
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy cổ 2 ve 1 hàng cúc 1VA1402CA Lep'
(1)
Giá: 795.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 163816784-16911260964, 237547
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy nhún ngực tay bồng 1VA01524XT Lep'
(2)
Giá: 750.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 163816784-16005315170, 242886
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo khoác dạ nâu lửng 1AK047NA Lep'
(6)
Giá: 1.250.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 163816784-17105796093, 234268
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy nơ cổ hàng cúc lệch 1VA01431XL Lep'
(1)
Giá: 750.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 163816784-15951267856, 234834
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy cúp ngực xếp ly_1VA1104TI_Lep'
(7)
Giá: 695.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 18
MPN: 163816784-10618838381, 88149
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy cổ V xẻ sườn 1VA1427XT Lep'
(8)
Giá: 650.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 163816784-16216246141, 244557
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Blazer tweed viền trắng_2AK036XT_Lep'
(3)
Giá: 695.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 163816784-13662000751, 128594
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Váy chấm bi phối cổ đen 1VA1426BE Lep'
(2)
Giá: 750.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 163816784-17113999638, 242887
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Mira Dress 4VA251HO Lep'
(14)
Giá: 750.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 163816784-15554017275, 234270
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0