Mặc gì đẹp

gemclothing94

gemclothing94

Thời trang là một câu chuyện, có thể là cổ tích, có thể là huyền thoại, hoặc có thể là bài thơ. Với GEM bạn có thể viết nên câu chuyện của riêng mình...

[Hàng Thiết Kế] Đầm trắng chun thân tay dài Angel Dress Freesize Gem Clothing SP001094
(9)
Giá: 416.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 19
MPN: 267930303-7847729644, 87505
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thiết kế hồng pastel Bree Dress Gem Clothing SP006144
(3)
Giá: 540.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 267930303-5848075341, 87506
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm dây cam hoa nhí Yuki dress Gem Clothing SP060428
(2)
Giá: 510.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 267930303-9767179597, 87564
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo thun thiết kế Angelique Top Gem Clothing SP060398
(2)
Giá: 420.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-5881458045, 103737
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm hoa cam cổ trắng Tangy Floral Dress Gem Clothing SP060590
(1)
Giá: 540.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 267930303-17902500847, 249496
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm hoa cổ bèo nút gỗ Lorem Dress Gem Clothing SP060274
(3)
Giá: 480.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 267930303-4859070544, 87526
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo thun trắng chữ L' AMOUR TOP Gem Clothing SP060430
(1)
Giá: 420.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 267930303-9867155581, 87580
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm hoa dài xẻ tà Nessa Dress Gem clothing SP060527
(2)
Giá: 590.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 267930303-14516319791, 115530
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm vàng hoa túi Orla Dress Gem Clothing SP006186
(1)
Giá: 510.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 267930303-6048770252, 87544
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo yếm Boho Top Gem Clothing SP060458
(1)
Giá: 320.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 267930303-7995186524, 249497
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm hoạ tiết trái tim Choco Dress Gem Clothing SP060514
(1)
Giá: 580.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 267930303-11822830578, 87527
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm trắng hoa Audrey Dress Gem Clothing SP060517
(3)
Giá: 530.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-4396301563, 87546
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm trắng hoa nhí Ame Dress Gem Clothing SP006164
(7)
Giá: 510.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 14
MPN: 267930303-7848112668, 87510
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo thun đen Lavie Top Gem Clothing SP060431
(1)
Giá: 550.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-8567040529, 87568
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thiết kế hồng hoa xanh Verty Dress Gem Clothing SP001121
(3)
Giá: 520.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 9
MPN: 267930303-3159823775, 87529
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm chun hoa Fenne Garden Dress Gem Clothing SP060445
(4)
Giá: 490.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-8780867551, 87583
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm hoa dài cổ tim xẻ tà YoungMi Dress SP060544
(4)
Giá: 590.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 8
MPN: 267930303-13159529547, 115532
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm dây kem linen Jasmine Dress Gem Clothing SP000432
(1)
Giá: 430.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-4046509337, 87547
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm Vàng hoa nhí Miiri Dress Gem Clothing SP060329
(4)
Giá: 490.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 10
MPN: 267930303-3574948538, 87511
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm dài hoa nhí Bonne Dress Gem Clothing SP060515
(1)
Giá: 560.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 267930303-11022827830, 87569
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0