Mặc gì đẹp

gemclothing94

gemclothing94

Thời trang là một câu chuyện, có thể là cổ tích, có thể là huyền thoại, hoặc có thể là bài thơ. Với GEM bạn có thể viết nên câu chuyện của riêng mình...

[Hàng Thiết Kế] Đầm dây kem linen Jasmine Dress Gem Clothing SP000432
(1)
Giá: 260.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-4046509337, 87547
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm ống xanh lá Carol Dress Gem Clothing SP001063
(3)
Giá: 296.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 267930303-6347680441, 87520
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thun ôm body xanh dương Helle Gem Clothing SP060311
(1)
Giá: 292.500 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 267930303-3561523835, 249510
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm xám hoa cổ viền bèo Longan Dress Gem Clothing SP000459
(2)
Giá: 284.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 267930303-7246714951, 87540
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm dây xám hoa cúc Date Dress Gem Clothing SP000457
(1)
Giá: 252.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 267930303-6346718635, 87543
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm xanh ngọc Bluebell Dress Gem Clothing SP006200
(1)
Giá: 394.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-7848769517, 87538
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thiết kế hồng hoa xanh Verty Dress Gem Clothing SP001121
(3)
Giá: 418.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 9
MPN: 267930303-3159823775, 87529
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thiết kế nude hoa cam Alida Dress Gem Clothing SP001131
(3)
Giá: 418.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 267930303-6447956191, 87522
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm trắng hoa nút gỗ Zoe Dress Gem Clothing SP060290
(1)
Giá: 394.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 267930303-6359071879, 87542
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm ống trễ vai nude dây rút Lucy Dress Gem Clothing SP001119
(1)
Giá: 450.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 267930303-7647834011, 87573
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thiết kế hồng pastel Bree Dress Gem Clothing SP006144
(3)
Giá: 434.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 267930303-5848075341, 87506
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm hai dây hoạ tiết hoa Tanna Dress Gem Clothing SP006246
(4)
Giá: 386.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 7
MPN: 267930303-7552359609, 87517
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm dài hoa Keith Dress Gem Clothing SP060451
(1)
Giá: 560.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 267930303-4295208302, 87594
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm xanh hoa tay phồng Aimee Dress Gem Clothing SP060272
(2)
Giá: 386.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 267930303-7059063125, 87557
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo tay dài cổ bèo Kiss Top Gem Clothing SP060583
(1)
Giá: 430.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 267930303-17902571945, 249500
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thiết kế cổ đổ hoa tím Charm Dress Gem Clothing SP006180
(4)
Giá: 418.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 267930303-7648294945, 87539
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo thun trắng chữ L' AMOUR TOP Gem Clothing SP060430
(1)
Giá: 420.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 267930303-9867155581, 87580
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Áo cổ V Gey Top Gem Clothing SP060473
(1)
Giá: 390.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán:
MPN: 267930303-8880728202, 249513
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm dây hoa Inop Dress Gem Clothing SP006204
(2)
Giá: 370.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 267930303-5152205821, 87560
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Thiết Kế] Đầm thiết kế vàng hoa nhí Sunny Dress Gem Clothing SP006148
(2)
Giá: 490.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 267930303-7048090441, 87525
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0