Mặc gì đẹp

bemstudio.vn

bemstudio.vn

Bem Studio là thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp tại Việt Nam. Các sản phẩm của Bem đều do nhà thiết kế nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam vẽ từng nét và may theo số đo chuẩn của người Việt Nam. Bạn có muốn Bem không?

[Chuẩn Auth] VA003- ĐẦM TIỆC RỚT VAI BEM
Giá: 950.000 ₫, Đã bán:
MPN: 301411143-15500409317, 94961
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR156-Đầm thiết kế Bem, eo xếp ly thanh lịch
Giá: 590.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-10619350758, 83301
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR087- Đầm đuôi cá Bem
Giá: 495.000 ₫, Đã bán:
MPN: 301411143-14000387851, 94974
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR170- Đầm xanh hoa nhí, cổ đắp chéo, đắp tà Bem
(3)
Giá: 550.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 301411143-11960175321, 83278
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR173-Đầm đỏ hoa nhí Bem
(3)
Giá: 570.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 301411143-13947497394, 83314
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR024- ĐẦM CỔ YẾM, TAY DÀI BEM
Giá: 495.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 301411143-13240795460, 83289
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR156- ĐẦM TƠ THÊU BEM
(1)
Giá: 590.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 301411143-15500402703, 94962
Ngày gần đây đã bán: 1, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR087-Đầm đuôi cá tôn dáng
Giá: 495.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-10019348533, 83302
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR146- ĐẦM HOA BEM
Giá: 349.000 ₫, Đã bán:
MPN: 301411143-13551773484, 94975
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR148-đầm hoa nhí thiết kế Bem
(1)
Giá: 349.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-7494900783, 83279
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR165- Đầm rút dây cổ V Bem
Giá: 525.000 ₫, Đã bán: 2
MPN: 301411143-13240792902, 83290
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR097- ĐẦM CỔ VUÔNG BEM
Giá: 349.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 301411143-14400390774, 94965
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR150- ĐẦM HOA BEM
Giá: 495.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-11472727309, 101693
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR143-đầm cổ V đắp chéo chân váy (có hình thật)
(1)
Giá: 349.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-10019260787, 83303
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR124- ĐẦM HOA TÔN DÁNG BEM
Giá: 349.000 ₫, Đã bán:
MPN: 301411143-13051785760, 94977
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR116-Đầm hoa tôn dáng
Giá: 349.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 301411143-11920976298, 83280
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] dr132- đầm linen in hoa nổi Bem
Giá: 550.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-12340798220, 83291
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR128- ĐẦM CỘT NƠ CỔ, TÔN DÁNG BEM
(1)
Giá: 495.000 ₫, Đã bán: 7
MPN: 301411143-14200395632, 94966
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] DR159-Đầm thiết kế form đuôi cá, tôn dáng
Giá: 495.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-9879680927, 83304
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Chuẩn Auth] VA001-Đầm tiệc 2 dây, phối cổ vest sang trọng Bem
(1)
Giá: 950.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 301411143-12951791376, 94978
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0