Mặc gì đẹp

Arduino UNO R3

Arduino UNO R3

Arduino UNO R3

[Loại Tốt] Arduino Uno R3 chip Dán Kèm Cáp tặng Cảm Biến Khí Gas MQ2, còi, dây nối
(1)
Giá: 369.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 174799184-4836972391, 118397
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bảng Mạch Mạng Ethernet W5100 R3 Uno Mega 2560 1280 328 Ur R3 W5100 Cho Arduino
(6)
Giá: 207.983 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 9
MPN: 148048328-6322804280, 123134
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 chip dán không cáp -TH001
(23)
Giá: 180.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 66
MPN: 310609561-7956550915, 51123
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 Chíp CH340G Dán có tặng Dây Kết Nối
(128)
Giá: 229.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 321
MPN: 27117857-345557339, 51173
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mô Đun Màn Hình Lcd Iic / I2C 1602 Dành Cho Arduino 1602 Lcd Uno R3 Mega2560 Lcd1602
(12)
Giá: 27.997 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 52
MPN: 262011662-6740401689, 195775
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Shield Arduino Uno R3 - Điều Khiển Máy In 3D A4988
(2)
Giá: 38.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 90668226-8349643185, 102538
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] ARDUINO UNO R3
(3)
Giá: 250.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 104332313-1653753418, 112681
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bảng mạch phát triển UNO R3 ATMEGA16U2 có cáp USB cho Arduino
(2)
Giá: 238.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 16
MPN: 132044557-2100629336, 120122
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch Arduino UNO R3 ATMEGA16U2 Chip Cắm - Tặng Kèm Cáp Nạp Code - NTHN
(3)
Giá: 250.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 7
MPN: 38507324-4538407810, 51140
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Board Arduino UNO R3 Chip Cắm + Kèm Cáp USB
(139)
Giá: 210.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 426
MPN: 37693385-561626664, 69361
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 Chíp CH340G Dán -Tặng Dây Kết Nối (BH 06 Tháng)
(25)
Giá: 182.900 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 27
MPN: 395600519-7885134470, 60715
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3 Chip SMD (không kèm cáp)
(49)
Giá: 168.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 170
MPN: 23934243-7305564125, 51105
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 SMD (chip dán) - tặng kèm cáp
(16)
Giá: 160.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 31
MPN: 106015316-1828615184, 51157
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] IC Atmega328P chân cắm Arduino Uno R3
(4)
Giá: 125.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 16
MPN: 185189131-4254029390, 106216
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Yy ESP8266 UART WIFI Wireless Shield Development Board ESP-12E Circuits Boards Modules For Arduino UNO R3 @VN
(1)
Giá: 102.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 165037853-2650696978, 118399
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 - Tặng kèm cable kết nối - Chip cắm sử dụng ATmega328
(8)
Giá: 245.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 14
MPN: 134796651-7001058609, 51124
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Hộp đựng trong suốt cho Arduino Uno R3
(22)
Giá: 10.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 61
MPN: 176393725-4501794505, 51176
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bo Mở Rộng Screw Arduino Uno R3
(2)
Giá: 96.900 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 395600519-9839442555, 102539
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bo Mở Rộng Screw Arduino Uno R3 Chất Lượng Tốt
(2)
Giá: 99.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 90668226-1666037834, 112682
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino UNO R3 SMD chip dán + cáp USB
(5)
Giá: 169.600 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 10
MPN: 116694161-2235820655, 51143
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0