Mặc gì đẹp

Arduino UNO R3

Arduino UNO R3

Arduino UNO R3

[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp Kết Nối Trị Giá 15K (BH 06 Tháng)
(8)
Giá: 239.000 ₫, Đã bán: 52
MPN: 193230990-4419525363, 51145
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3
(20)
Giá: 135.000 ₫, Đã bán: 130
MPN: 104103144-5758782734, 51168
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Vỏ Hộp Acrylic Trong Suốt Uno R3 Cho Arduino Uno R3
(10)
Giá: 13.500 ₫, Đã bán: 28
MPN: 83038628-1732460768, 60717
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch Shield Arduino UNO R3 / Mega ESP8266 Wifi ESP-12E (mở rộng chân, giao tiếp wifi)
(5)
Giá: 86.480 ₫, Đã bán: 7
MPN: 106323333-11303499222, 51137
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch HTC Uno R3 - Tương Thích Arduino Uno R3
(2)
Giá: 153.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 9731150-10010683487, 80570
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Combo Bộ Kít Arduino Uno R3 Full V2 (BH 06 Tháng)
(3)
Giá: 590.000 ₫, Đã bán: 9
MPN: 193230990-4819550407, 51126
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] kit học tập arduino uno R3 atmega16u2/ CH340 bảo hành 6 tháng kèm cáp nạp
(2)
Giá: 120.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 435716728-9269083958, 90953
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] ARDUINO UNO R3 có cáp USB
(1)
Giá: 95.000 ₫, Đã bán: 1
MPN: 126337819-1922104417, 60720
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] ARDUINO UNO R3 CHIP CẮM ATMEGA328P, CHIP NẠP 16U2 (TỐT VÀ ỔN ĐỊNH HƠN CH340) + KÈM CÁP USB
(3)
Giá: 170.000 ₫, Đã bán: 5
MPN: 173841080-5828874359, 51138
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Arduino Nano V3.0 không cáp -TH044
(16)
Giá: 87.000 ₫, Đã bán: 62
MPN: 310609561-7056540569, 51205
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Cáp USB Mini / Micro / Arduino/UNO R3/Mega 2560/Nano/Due R3/Leonardo/Pro micro/Pro Mini Board 30CM
(2)
Giá: 9.000 ₫, Đã bán: 64
MPN: 325406709-3364300381, 77443
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch Arduino UNO R3 (chíp dán)
(2)
Giá: 120.000 ₫, Đã bán: 8
MPN: 11248948-82401340, 51183
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 Make in Viet Nam giá rẻ bất ngờ
(1)
Giá: 109.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 64597161-8752527647, 58090
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 SMD ( chíp dán ) + Tặng Kèm Cáp
(1)
Giá: 125.000 ₫, Đã bán: 2
MPN: 195636626-7837280948, 51127
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bo Mở Rộng Screw Arduino Uno R3
(3)
Giá: 99.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 27117857-1419411321, 68618
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kít arduino, Kit Arduino UNO R3 CH340G, (Tặng Cáp USB A-B kết nối với máy tính)
(2)
Giá: 185.000 ₫, Đã bán: 2
MPN: 329295085-9270970789, 51161
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3 DIP chân cắm (đã bao gồm cáp nạp)
(3)
Giá: 185.000 ₫, Đã bán: 4
MPN: 494330825-8281413607, 60721
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] KIT Arduino UNO R3 ATMEGA16U2
(3)
Giá: 300.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 151571719-2278252328, 51139
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] KIT Arduino UNO R3 Sử Dụng Lập Trình Ứng Dụng
(1)
Giá: 112.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 337676632-8664631888, 99573
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3 SMD chip dán (kèm cáp) - R3SMD
(6)
Giá: 140.000 ₫, Đã bán: 21
MPN: 252855327-7231360879, 51128
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0