Mặc gì đẹp

Arduino UNO R3

Arduino UNO R3

Arduino UNO R3

[Loại Tốt] Mạch MP3 Mini Điều Khiển Phát Nhạc Tương Thích Arduino Uno R3
(3)
Giá: 32.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 39
MPN: 9731150-7061565939, 106217
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mô Đun Màn Hình LCD Iic / I2C 1602 Cho Arduino 1602 Lcd Uno R3 Mega2560 Lcd1602
(3)
Giá: 26.022 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 18
MPN: 262011662-3238204920, 72367
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Dây cáp USB cho Arduino với UNO R3 atmega328p-pu / atmega8u2 and MEGA 2560 R3
(3)
Giá: 8.300 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 8
MPN: 176393725-4301885440, 118403
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mô Đun Truyền Tín Hiệu Wifi Esp8266 Esp-01 Esp01 Cho Arduino Raspberry Pi Uno R3 One 3.3v 5v
(5)
Giá: 19.628 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 16
MPN: 81431289-9491386532, 68620
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3 DIP kèm cáp USB _Uno08
(5)
Giá: 240.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 15
MPN: 18066738-3636882973, 72366
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 chip Dán Kèm Cáp mới 100% tặng Module Relay 1 kênh 5V, dây nối
(1)
Giá: 360.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 174799184-3837067652, 209034
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch Arduino UNO R3 SMD chip dán (kèm cáp) - Lập trình IOT
(1)
Giá: 135.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 116586273-6362845910, 183335
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 chip cắm( chính hãng )
(1)
Giá: 190.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 153918615-13909393760, 97104
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino Uno R3 chip dán (CH340G + ATMEGA328P-AU) cổng MicroUSB
(3)
Giá: 185.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 211729822-7918726478, 51121
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Dây Cáp Arduino Uno R3
(4)
Giá: 10.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 144259413-2839231484, 195772
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bộ 1/5 bảng mạch Arduino ESP-12F 12E WeMos D1 WiFi UNO ESP8266 cho Arduino R3 IDE
(11)
Giá: 61.400 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 25
MPN: 81431289-7711181336, 130364
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Vi điều khiển Arduino UNO R3
(28)
Giá: 199.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 147
MPN: 104103144-5758782734, 51168
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bảng mạch phát triển UNO R3 ATMEGA16U2 có cáp USB cho Arduino
(2)
Giá: 189.595 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 16
MPN: 132044557-2100629336, 120122
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bảng phát triển ATmega328P UNO R3 cho Arduino UNO R3 với chân thẳng và cáp USB
(2)
Giá: 270.423 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 293710775-6150695449, 61452
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bảng Mạch Esp-12F 12e Wemos D1 Wifi Uno R3 Esp8266 Cho Arduino R3
(1)
Giá: 82.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 325406709-3969120273, 183336
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mô đun cảm biến rung 3.3v / 5v chuyên dụng dành cho arduino uno r3
(2)
Giá: 13.600 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 26
MPN: 325406709-8705690745, 195773
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3 DIP chân cắm (đã bao gồm cáp nạp)
(3)
Giá: 250.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 494330825-8281413607, 60721
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Board mạch Arduino ProtoShield cho Uno R3
(6)
Giá: 26.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 8
MPN: 88274379-1520820460, 130365
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3 Cơ Bản
(3)
Giá: 415.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 50
MPN: 175062443-4333895394, 118396
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch MP3 Mini Tương Thích Arduino Uno R3 Điều Khiển Phát Nhạc
(1)
Giá: 33.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 10
MPN: 228892959-5675111617, 100751
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0