Mặc gì đẹp

Arduino Nano

Arduino Nano

Arduino Nano

[Hàng Đẹp] Arduino Nano V3.0 CH340 Có kèm cáp đã hàn chân
(12)
Giá: 20.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 55
MPN: 18812428-10215294490, 51187
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Board mở rộng Arduino Nano
(6)
Giá: 31.900 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 14
MPN: 88274379-1468698560, 51215
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Module arduino NANO V3.0 Atmega328P CH340 (board phát triển)
(3)
Giá: 99.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 11
MPN: 259126156-7446110086, 51637
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Dây Cáp Usb Cho Arduino Nano 3.0
(3)
Giá: 21.543 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 310238399-4656688664, 51259
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Đế nhựa cho đế ra chân (shield) mở rộng cho arduino nano.
(1)
Giá: 12.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 10
MPN: 38227416-2508963801, 107392
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Mạch Mở Rộng Arduino Nano IO Shield V1.0
(3)
Giá: 38.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 9731150-8702427681, 51230
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Arduino Nano screw board V1-TH342
(5)
Giá: 26.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 33
MPN: 310609561-9503254490, 67902
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Board mở rộng Arduino Nano giá rẻ nhất quả đất
(2)
Giá: 20.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 18812428-8973187132, 72370
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bảng mạch ATMEGA168 Pro mini 5V/16MHz kèm nano dành cho Arduino
(2)
Giá: 131.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 325406709-6565407019, 118409
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bảng Mạch Phát Triển Micro Mh-Tiny Attiny88 16mhz / Digispark Attiny85 Nâng Cấp / Nano V3.0 Atmega328 Cho Arduino
(1)
Giá: 61.276 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 310238399-3755780591, 80571
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Mới Bộ Điều Khiển Nano Nâng Cấp Cho Arduino Nano Every Atmega4808 Atmega328 Ch340 Updi Downloader
(2)
Giá: 133.580 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 262011662-11941464686, 51237
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Arduino Nano
(3)
Giá: 150.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 5
MPN: 33243614-8157561286, 54530
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Kit Arduino Nano CH340
(1)
Giá: 139.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 311128107-9562022259, 109482
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] cnc shield v4 mạch điều khiển động cơ cho arduino nano
(5)
Giá: 65.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 13
MPN: 14731236-1493729123, 95720
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Mạch Arduino Nano ATmega328P
(2)
Giá: 155.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 494330825-3995404043, 51211
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Kit Arduino Nano 3.0 328 Mini CH340
(5)
Giá: 250.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 20
MPN: 22228875-4788958240, 81940
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Mạch Arduino Nano chip CH340 không có cáp nạp
(1)
Giá: 120.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 11
MPN: 68008546-7318754836, 206829
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bảng Mạch Nano V3.0 Đa Năng Cho Arduino
(12)
Giá: 22.780 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 27
MPN: 148048328-7720314031, 54531
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] 1 Bảng Mạch Kết Nối Cho Arduino Nano V3.0 Avr Atmega328P Atmega328P-Au Module 100% Chính Hãng
(2)
Giá: 25.995 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 81431289-11639233886, 51253
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Kit học tập arduino nano 3.0 328 mini FT232/Ch340 bảo hành 6 tháng
(1)
Giá: 145.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 435716728-9369093639, 51213
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0