Mặc gì đẹp

Arduino Nano

Arduino Nano

Arduino Nano

[Hàng Đẹp] Arduino Nano screw board V1-TH342
(3)
Giá: 26.000 ₫, Đã bán: 29
MPN: 310609561-9503254490, 67902
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Dây Cáp Nạp Arduino Nano (USB – Mini USB)
(17)
Giá: 8.999 ₫, Đã bán: 107
MPN: 106323333-3816404445, 51246
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Mạch Mở Rộng Arduino Nano Shield V3.0
(13)
Giá: 24.000 ₫, Đã bán: 40
MPN: 185189131-6134583344, 51196
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Kit Arduino Nano 3.0 328 Mini FT232
(3)
Giá: 150.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 151571719-2278252384, 51209
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bo mạch điều khiển vi mô mini USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M cho arduino NANO 328P NANO 3.0
(7)
Giá: 47.454 ₫, Đã bán: 28
MPN: 81431289-10620489089, 51260
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Kit Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp Kết Nối Trị Giá 15K (BH 06 Tháng)
(8)
Giá: 239.000 ₫, Đã bán: 52
MPN: 193230990-4419525363, 51145
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Arduino UNO R3
(20)
Giá: 135.000 ₫, Đã bán: 130
MPN: 104103144-5758782734, 51168
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Module arduino NANO V3.0 Atmega328P CH340 (board phát triển)
(3)
Giá: 99.000 ₫, Đã bán: 11
MPN: 259126156-7446110086, 51637
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Vỏ Hộp Acrylic Trong Suốt Uno R3 Cho Arduino Uno R3
(10)
Giá: 13.500 ₫, Đã bán: 28
MPN: 83038628-1732460768, 60717
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Board mở rộng Arduino Nano
(6)
Giá: 31.900 ₫, Đã bán: 14
MPN: 88274379-1468698560, 51215
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bard Arduino Nano V3.0 CH340 Atmega328P kèm cáp Mini USB
(11)
Giá: 83.000 ₫, Đã bán: 60
MPN: 61076989-1780625236, 51192
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch Shield Arduino UNO R3 / Mega ESP8266 Wifi ESP-12E (mở rộng chân, giao tiếp wifi)
(5)
Giá: 86.480 ₫, Đã bán: 7
MPN: 106323333-11303499222, 51137
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bộ Điều Khiển Nano 3.0 Type-C / Micro Usb 3.0 Cho Arduino Ch340 Usb Driver 16mhz Atmega328P
(1)
Giá: 91.370 ₫, Đã bán: 25
MPN: 262011662-10941456440, 74493
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bảng Mạch 168 5V/6M/Atmega328P 5V/16M/Atmega328P 3.3V/8M Chuyên Dụng Arduino Nano
(1)
Giá: 55.424 ₫, Đã bán: 43
MPN: 81431289-10837748494, 77442
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Cáp usb mini nạp dữ liệu Arduino nano
(7)
Giá: 15.000 ₫, Đã bán: 19
MPN: 213519943-4726264095, 73096
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Module arduino NANO V3.0 Atmega328P CH340 (board phát triển) Kèm cáp
(4)
Giá: 97.500 ₫, Đã bán: 12
MPN: 83243015-1487461993, 51639
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Mạch HTC Uno R3 - Tương Thích Arduino Uno R3
(2)
Giá: 153.000 ₫, Đã bán: 3
MPN: 9731150-10010683487, 80570
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] Combo Bộ Kít Arduino Uno R3 Full V2 (BH 06 Tháng)
(3)
Giá: 590.000 ₫, Đã bán: 9
MPN: 193230990-4819550407, 51126
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Sản phẩm Kit Arduino Nano CH340 Chất Lượng Cao (BH 06 Tháng)
(1)
Giá: 95.000 ₫, Đã bán: 14
MPN: 61951251-10402162987, 51229
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Loại Tốt] kit học tập arduino uno R3 atmega16u2/ CH340 bảo hành 6 tháng kèm cáp nạp
(2)
Giá: 120.000 ₫, Đã bán: 6
MPN: 435716728-9269083958, 90953
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0