Mặc gì đẹp

Arduino Nano

Arduino Nano

Arduino Nano

[Hàng Đẹp] Arduino Nano V3.0 ATMEGA328P giá rẻ, Mạch ra chân cho Arduino Nano, shield Mở Rộng NANO
(9)
Giá: 47.890 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 39
MPN: 64597161-3191457953, 54524
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] ARDUINO NANO SHIELD V3.0
(2)
Giá: 35.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 156246390-2391606799, 51220
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Board mở rộng Arduino Nano- Điện tử 2T
(2)
Giá: 29.800 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 106015316-1909435987, 79353
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Arduino NaNo V3
(47)
Giá: 147.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 228
MPN: 23934243-3905654018, 51189
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Cáp kết nối Arduino Nano 30cm (MiniUSB, Mini USB)
(11)
Giá: 14.200 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 16
MPN: 104103144-5373319389, 51240
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Arduino Nano V3.0 (Có nạp)
(1)
Giá: 125.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 14722168-125246124, 58095
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Mô-đun for Arduino Pro Mini Atmega168 5V 16 MHz cho for Arduino Tương thích Nano Thay thế Atmega328
(12)
Giá: 62.164 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 121
MPN: 201091220-7608728179, 71476
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bảng Mạch Điều Khiển for Arduino Nano V3.0 Mini Usb Ch340G Atmega328P 5v 16mhz
(1)
Giá: 336.546 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 1
MPN: 201091220-6209910292, 111549
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Cáp Mini USB cho bảng mạch Arduino Nano
(1)
Giá: 11.905 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 6
MPN: 118961554-2147166484, 67904
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Arduino Nano V3.0 không cáp -TH044
(27)
Giá: 175.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 104
MPN: 310609561-7056540569, 51205
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] 1 Bảng Mạch Kết Nối Cho Arduino Nano V3.0 Avr Atmega328P Atmega328P-Au Module 100% Chính Hãng
(2)
Giá: 25.995 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 3
MPN: 81431289-11639233886, 51253
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] NANO V3.0 3.0 Controller Terminal Adapter Expansion Board ATMEGA328P NANO IO Shield Simple Extension Plate For Arduino AVR
(1)
Giá: 44.485 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 81431289-4534752983, 187346
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] BOARD MỞ RỘNG ARDUINO NANO
(2)
Giá: 27.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 104332313-1665408471, 202237
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bộ Điều Khiển Cho Arduino Nano Ch340 Usb
(16)
Giá: 86.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 124
MPN: 176393725-5501775498, 54525
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Module và kít phát triển học tập arduino nano V3.0 Atmega328P CH340 ( board phát triển )
(15)
Giá: 160.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 41
MPN: 134796651-5301053938, 51222
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bảng Mạch Điều Khiển Mini Usb Nano V3.0 Atmega328P Ch340G 5v 16m Cho Arduino
(2)
Giá: 109.600 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 2
MPN: 308466965-4353150773, 79355
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bo Mạch Arduino Nano v3.0 CH340 Atmega328P - Đã hàn chân
(45)
Giá: 120.999 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 145
MPN: 106323333-4671722113, 51190
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Bảng Mạch Mở Rộng Arduino Nano V3.0 Prototype Shield I / O
(11)
Giá: 23.880 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 37
MPN: 83038628-1732460793, 51241
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] ARDUINO NANO V3.0 ATMEGA328P KÈM DÂY NẠP
(2)
Giá: 160.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 7
MPN: 104332313-1657885850, 58096
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0
[Hàng Đẹp] Nano V3.0 ATmega328P controller compatible for arduino nano CH340 USB driver with CABLE NANO 328P NANO 3.0 (board phát triển)
(2)
Giá: 155.000 ₫ 🇻🇳, Đã bán: 4
MPN: 325406709-4160314240, 111551
Ngày gần đây đã bán: 0, lượt nhận xét: 0