Mặc gì đẹp
Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01 Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01 Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01 Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01 Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01 Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01 Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01 Mặc gì đẹp: Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01
Giá hiện tại: 139.000 ₫ Độ lươn: 9%
Lịch sử biến động giá của sản phẩm:

Phong cách với Áo sơ mi công sở nữ đẹp kiểu Hàn Quốc form rộng tay dài chất lụa cao cấp màu Trắng Be Đen Xanh LEERY SM-01

MPN: 71146310-8032813487

SKU: K3883U3883

(913)
Giá: 139.000 ₫, Đã bán: 2387
‼️ Khách yêu lưu ý Do chính sách toàn sàn shopee 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘰𝘢́𝘯, nhưng nhà LEERY hỗ trợ đ𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗿𝗮̉ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗼̀𝗻𝗴 𝟬𝟳 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 cho các sản phẩm không vừa size không giống mô tả hoặc lỗi từ nhà sản xuất
Kiểu dáng Hàn Quốc, Đi Chơi, Đời Thường, Đi Làm
Thích hợp 4 mùa
Size Thông số có tại ảnh mô tả sản phẩm